Sürdürülebilirlik

 • icon 1
  Teknosa, çevresel sürdürülebilirlik amacıyla doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, enerji verimliliği, atık yönetimi ve atık geri dönüşümü konularında çalışmalarına devam etmektedir.
 • icon 2
  Sektöründe öncü olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle elektronik atık, atık pil ve geri dönüştürülebilir ambalaj toplama faaliyetlerini sürdüren Teknosa, elektronik atıklar, ambalaj atıkları ve diğer atık türleri için yerel yönetimler ve yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışmaktadır.
 • icon 3
  Teknosa, Türkiye genelindeki mağazalarında ve merkez ofisinde gerçekleştirdiği çevre dostu ve tasarruflu cihaz dönüşümü çalışmasıyla da önemli miktarda enerji tasarrufu sağlamaktadır.
 • icon 4
  Çalışanlarının da çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sahibi olmasını amaçlayan Teknosa, çalışanların katılımıyla kurulan Teknosa Gönüllüleri, gönüllü gruplar ile çevre ve doğal hayatı koruma konularında çalışmalar yapmaktadır.

Teknosa’nın stratejik önceliklerinden biri sürdürülebilirliktir. Bu çerçevede toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre duyarlılığı ve sorumlu kaynak kullanımı gibi alanlarda toplumda anlamlı değişimlere yol açacak çalışmaları hayata geçirerek, çalışanlarına, paydaşlarına ve topluma değer yaratmayı sürdürmektedir.

Teknosa, kadın çalışanlarının çocuk sahibi olduktan sonra da iş hayatlarına yüksek motivasyonla devam etmeleri ve kariyer yolculuklarında sağlam adımlarla yürümeleri için TAM (Teknosalı Anne Mentorlar) projesini başlatmıştır. Bu proje ile kadın çalışanlar kariyer yolculuklarında birbirlerinin deneyimlerinden öğrenerek, kariyer yolculuklarında birbirlerine destek olmaktadırlar. Teknosa, “Teknosalı Anne Mentorlar” projesiyle uluslararası alanda gerçekleştirilen 2 ödül programında toplam 4 ödül birden kazanmıştır.

Teknosa, UN Global Compact ve UN Women'ın ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzalayarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya taahhüt verip Türkiye'de bu platforma katılan ilk teknoloji perakende şirketidir.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek amacıyla tasarlanan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesi katılımcıları arasındadır.

Teknosa, kadınların eşitlik mücadelesinde erkeklerin de aktif rol almasını amaçlayan Yanındayız Derneği’nin ve perakende ve tüketici ürünleri sektöründe çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayısını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen Lead Network’ün de kurumsal üyeleri arasında yer almaktadır.

Şirket, sosyal sorumluluk projeleriyle de kadınların, toplumda ve iş hayatında güçlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Kadın için Teknoloji

Kadın için Teknoloji

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmek üzere ilk kez 2007 yılında Teknosa tarafından hayata geçirilen "Kadın için Teknoloji" projesi ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde kadınlara yönelik ücretsiz dijital okuryazarlık eğitimleri düzenlenmektedir. "Kadın için Teknoloji" projesi kapsamındaki eğitimler sayesinde, bugüne kadar Türkiye çapında 23 binden fazla kadın, teknoloji ile yakınlaşarak kişisel gelişimleri için önemli bir adım atmıştır. Habitat Derneği ve yerel kurumların iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında verilen ücretsiz dijital okuryazarlık eğitimi programı içerisinde, temel bilgisayar kullanımı ve Office programlarının yanı sıra sosyal medya, e-hizmetler, güvenli internet ve mobil cihaz kullanımı gibi konular işlenmektedir. Eğitim sonunda kadınlar, her türlü bilgiye daha kolay erişme imkânı bulmakta, ilgi alanlarına göre internet ve sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebilmekte ve işleriyle ilgili kullanarak çocukları başta olmak üzere dünya ile iletişimlerini artırabilmektedirler.

Bilgi ve Başvuru için: www.kadinicinteknoloji.com

Kadın için Teknoloji

Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma

Teknosa, Kadın için Teknoloji projesi kapsamında Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte bir dayanışma hareketi başlatmıştır.

Hedef, şiddet gören kadınların sesini duyurabilmesi için onları ihtiyaç duydukları teknolojiyle, akıllı telefonla buluşturmaktır.

Bu kapsamda Teknosa, ikinci el akıllı telefonları toplayarak bakımını yapmakta ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu aracılığıyla ihtiyaç sahibi, şiddet gören kadınlara ulaştırmaktadır.

Tamiri mümkün olmayan cihazların parçaları ise yedek parça olarak proje kapsamındaki diğer akıllı telefonların tamirinde kullanılmaktadır.

Tarih için Teknoloji

image 1

Teknosa'nın "Tarih için Teknoloji" felsefesiyle paralel hayata geçirdiği Nadir Eserler Projesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bulunan, zamanın etkisiyle yıpranan eserleri dijital ortama aktarma çalışmasıdır. Nadir Eserler Kütüphanesi'ne en ileri teknoloji sağlanarak; kitap, fotoğraf, yazma, harita, müzik notası, gazete, dergi, hat ve levhadan oluşan yüz bine yakın nadir eser taranmış ve dijital ortamda arşivlenmiştir. Teknolojinin doğru kullanımının en etkili ve gözle görünür şekilde vurgulandığı bu proje, akademik bir kurum ile özel sektör işbirliğinin en güzel örneğini de ortaya koymaktadır. Nadir Eserler Projesi'nde, ülkemizin ve dünyanın en önemli tarihsel ve kültürel hazinelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki binlerce tarihi eserin zamanın yıpratıcı tesiriyle yok olma tehlikesinden teknoloji arayıcılığıyla kurtarılmasını sağlamak ve gelecek nesillere bir kaynak olarak miras bırakmak amaçlanmıştır.

Askıda ne var?

image 1

Gençlere hitap eden proje işbirliklerine öncelik veren Teknosa, 2018 yılı itibarıyla Türkiye’nin gençlere yardım amacını güden önemli sosyal girişimlerinden biri olan Askıda Ne Var’ın sponsorları arasında yer almaktadır.

Teknosa ayrıca, çeşitli üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine teknolojik destek vererek, yararlı sosyal faaliyetlerin aktif olarak devam etmesini desteklemektedir.