İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin hedef ve stratejileri ile Sabancı Topluluğu İnsan Kaynakları ve Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda tasarlanmıştır.İnsan Kaynakları yönetim ve uygulamalarımızın hedefi; çalışanlarımıza amaç ve kendini gerçekleştirme imkânı veren, adil, sürekli gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve çeşitliliği destekleyen bir çalışan deneyimi sağlamaktır.

Yeni Neslin Sabancı’sı Kültürü

Müşterilerin ve tüm paydaşların, ihtiyaç ve beklentilerini odağına koyan, farklı görüşlere değer veren ve kararlara geniş çaplı katılımı önemseyen, yenilikçiliğin öncüsü olan, hata yapmaktan korkmayan, bunu bir gelişim fırsatı olarak görüp, öğrenen, uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan bir kültürdür.

Yeni Neslin Sabancı’sı Değerleri:
“Samimiyet, Sürekli Gelişim, Katılım, Cesaret ve Tutku” olarak belirlenmiştir.

Sabancı Yetkinlik Modeli

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonunu oluşturan kültür, değer ve stratejilerin hayata geçmesini sağlayacak davranışları tanımlayan Sabancı Yetkinlik Modeli ise aşağıdaki üç bölümden oluşmaktadır:

 • 1

  Değerleri Yaşatan Yetkinlikler
  (Farklılıklara Değer Vermek, Dayanıklı Olmak, Cesur Olmak, Deneyimlerden Öğrenmek)

 • 2

  Liderliği Oluşturan Yetkinlikler
  (Global Bakış Açısıyla ve Uzun Vadeli Düşünmek, Yeniyi ve Daha İyiyi Aramak, Paydaşları Dengeli Yönetmek, Çevik Karar Almak, Vizyon ve Amaç Yaratmak, Etkili Takımlar Oluşturmak)

 • 3

  Performans Geliştiren Yetkinlikler
  (Müşteriye Odaklanmak, Sonuca Ulaşmak)

“Değerleri Yaşatan” ve “Liderliği Oluşturan” yetkinlikler, Sabancı Topluluğu şirketlerinin hepsi için ortak olmakla beraber, “Performans Geliştiren Yetkinlikler” ise şirketimizin stratejilerine uygun olarak, sektör dinamikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çalışanlarımızın performanslarını daha da ileriye götürmeleri için beklenen yetkinliklerdir.

Yetenek Kazandırma

İşe alım sürecimiz; adayların Sabancı değerlerine ve şirket kültürümüze uygunluğunu değerlendirmenin yanı sıra potansiyellerini ve yetkinliklerini ölçmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, yetkinlik bazlı mülakatlar, genel yetenek sınavları ile pozisyonunun gerekliliklerine göre yabancı dil sınavı ve değerlendirme merkezi uygulamaları ile işe alım süreci yürütülmektedir.

Bunun yanı sıra yetenekleri şirketimize çekebilmek için proaktif bir şekilde ve sürekli şirketimiz dışındaki yetenekler de takip edilmekte ve kritik pozisyonlar için iç adayların yanı sıra dış yetenekler de değerlendirilmektedir.

Çalışanlarımız, şirketimiz ve Topluluk şirketlerindeki açık pozisyonları, iç iletişim portalı SA-PORT üzerinden farklı kariyer fırsatlarını takip ederek başvuruda bulunabilmektedir.

Yedekleme ve Kariyer Yönetimi

İşe alım sürecimiz; adayların Sabancı değerlerine ve şirket kültürümüze uygunluğunu değerlendirmenin yanı sıra potansiyellerini ve yetkinliklerini ölçmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, yetkinlik bazlı mülakatlar, genel yetenek sınavları ile pozisyonunun gerekliliklerine göre yabancı dil sınavı ve değerlendirme merkezi uygulamaları ile işe alım süreci yürütülmektedir.

Bunun yanı sıra yetenekleri şirketimize çekebilmek için proaktif bir şekilde ve sürekli şirketimiz dışındaki yetenekler de takip edilmekte ve kritik pozisyonlar için iç adayların yanı sıra dış yetenekler de değerlendirilmektedir.

Çalışanlarımız, şirketimiz ve Topluluk şirketlerindeki açık pozisyonları, iç iletişim portalı SA-PORT üzerinden farklı kariyer fırsatlarını takip ederek başvuruda bulunabilmektedir.

Eğitim ve Gelişim Yöntemi

Teknosa Akademi ile Teknosa’nın kariyer gelişimi çerçevesinde eğitim-gelişim ihtiyaçları belirlenmekte, bu ihtiyaçlara cevap verecek eğitim-gelişim programları içerikleri ve uygulama şekilleri oluşturulmaktadır. Amaç çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını doğru tespit ederek kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini sağlamak, bu sayede Teknosa standartlarına uygun çalışan yetiştirerek perakende sektörüne, alanında yetkin, hizmet anlayışı gelişmiş, başarılı çalışanlar kazandırmaktır.

Eğitim ve gelişim planlamalarının hem çalışan hem de şirketimiz için bir değer yaratması ve Topluluğun ve şirketimizin stratejik hedefleri ile ilişkili olması esastır.

“Eğitim ve Gelişimin Sürekliliği” ve “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ilkelerimiz doğrultusunda https://www.teknosaakademi.comeğitim-gelişim portalimiz ile çalışanlarımız zaman ve mekândan bağımsız olarak güncel ve doğru bilgiye her türlü farklı cihazlardan kolayca ulaşabilmektedir.

Sınıf içi, işbaşı eğitimleri gibi yüz yüze yapılan eğitimlerin yanı sıra Teknosa Akademi portalinde çeşitli dijital kaynaklar ile de eğitime ve gelişime katkı sağlanmaktadır. Teknosa Akademi platformu ile e-eğitimler, videolar, blog yazıları, dijital sözlük, dijital okuma materyalleri gibi birbirinden farklı zengin kaynaklar tüm çalışanların erişimine sunulmaktadır.

Teknosa Akademi’de her çalışanın eşit şartlarda eğitim alma hakkına sahip olması ve hızla gelişen teknoloji ile birlikte öğrenmenin sürekliliğinin sağlanması adına yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir:

 • 1. Aday Eğitim ve Oryantasyon Programı

  Teknosa mağazalarında işe yeni başlayan çalışanlarımızın, kendi görev ve sorumluluklarını, mağaza iş süreçlerini ve satış mesleğini en iyi şekilde yöneticisinin rehberliğinde öğrenmesi amaçlanmıştır. Bu program ayrıca mağaza yöneticisinin, çalışanının işe başladığı andan başlayarak performansını geliştirmek konusunda daha fazla sorumluluk almasını sağlamaktadır.

  Mağaza yöneticisinin başlattığı iş başı eğitim programına ek olarak mağazalarımızda işe yeni başlayan çalışanlarımız Teknosa Akademi tarafından her ay düzenlenen oryantasyon programına katılarak; kişisel ve mesleki gelişimlerine değer katarlar.

 • 2. Mağaza Yöneticisi Gelişim Programı

  Mağaza Yöneticilerinin, mağazayı ve ekiplerini yönetirken kullandığı araçların farkındalığını arttırarak, yönetim becerilerini geliştirmek, koçluk becerilerini kazandırmak amacı ile kurgulanan ve içeriğinde “Durumsal Liderlik, Zaman Yönetimi, Delegasyon, Motivasyon, Başkalarını Geliştirme, Ekip İçi İletişim, Koçvari Yöneticilik ve Geribildirim Verme” vb. konuları bulunan programımızdır.

 • 3. MT Programı

  Mağaza Yöneticisi yetiştirme programımızdır. Toplam 11 günlük bir eğitim ve gelişim programı olup yönetsel becerileri geliştirmekten, iş hukuku’na kadar farklı konuları kapsamaktadır.

 • 4. All Star

  Yönetsel roller için modüler olarak düzenlenen, simülasyon çalışmaları ile de desteklenen eğitim ve gelişim programımızdır.

 • 5. Rising Star

  Potansiyeli olan Genç Teknosalılar’a farkındalık ve bütünsel bakış kazandırmak, amacıyla tasarlanan bir eğitim ve gelişim programıdır. İçeriği her yıl seçilen çalışanların ihtiyaçlarına ve gelişim alanlarına yönelik değişiklik gösterebilmektedir.

 • 6. HR Next Mentee - Mentorluk Programı

  Her yıl programa seçilen menteelerin; minimum her ay gelişim ihtiyaçlarına uygun olarak belirleyecekleri farklı mentorlar ile eşleşmesini sağlayan bir gelişim programıdır. Mentorların güçlü yanları menteeler ile dönemin başında paylaşılır ve farkındalık oluşturulur. Menteelerin ve mentorların bir araya gelerek birbirlerini tanıması için de Teknosa Akademi tarafından özel bir seans düzenlenir.

Organizasyonel İklim ve Çalışan Bağlılığı Yönetimi

Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak, bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak ve doğru liderlik stilleri ile pozitif bir organizasyonel iklim yaratarak sürdürülebilir çalışan bağlılığı sağlamak hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda, bağımsız şirketler aracılığı ile düzenli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyeti araştırması yapılmakta ve bu süreç içinde çalışanların öneri ve beklentileri de toplanmaktadır.

Bu araştırmalar dışında, yine bağlılık ile doğrudan bağlantılı olan, çalışanların organizasyonel iklime yönelik algıları ve bu iklim üzerinde en büyük etkiyi oluşturan, yönetim ekibinin liderlik stilleri de bağımsız kuruluşlar tarafından düzenli olarak ölçülmektedir.

Bu değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan fırsat ve gelişim alanları İK ve yönetim ekipleri tarafından incelenmekte, gerekli aksiyon planları hedeflere alınarak, hayata geçirilmekte ve gelişimleri takip edilmektedir.

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi süreci, çalışanların başarılı iş sonuçlarını, kurum kültürü ve değerlerine uygun davranışlarını ve yüksek performanslarını ortaya çıkarmayı amaçlar. Bu doğrultuda çalışanlarımız, şirket hedefleriyle ilişkili bireysel iş hedefleri ve odaklanmak istedikleri yetkinlik gelişim hedefleri üzerinde bir yıl boyunca çalışmakta ve yılsonunda yöneticileriyle bu doğrultuda gösterdikleri performansı karşılıklı geri bildirimlerle değerlendirmektedirler.

Tanıma, Takdir ve Toplam Ödül Yöntemi

Tanıma & Takdir ve Toplam Ödül Yönetimi süreci; adil, objektif, yüksek performansı destekleyen, çalışanlarımızın iş hedeflerine katkısı ve yetkinliklerini merkeze alan, ödüllendirici, motive edici ve rekabetçi ücret, yan haklar ve tanıma takdir uygulamalarını içermektedir.

Tanıma & Takdir ve Toplam Ödül Yönetimi içinde yer alan tüm uygulamalar, piyasa analizleri ve kıyaslama çalışmaları ile düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yenilenmektedir.

Topluluk bünyesindeki tüm rollerin iş büyüklükleri; rolün temel sorumluluk seviyesi, organizasyona görece katkısı, rol için gerekli bilgi/beceri/deneyim ve yetkinliklerini dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu değerlendirme baz alınarak oluşturulan iş kademesi yapısı, ücret ve yan haklar yönetimine baz oluşturmaktadır.

Ücret Yönetimi; makroekonomik veriler, piyasada geçerli ücret politikaları, şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alarak oluşturulan ücret politikaları kullanılarak, kişilerin iş büyüklükleri, performansları, şirket içi ve şirket dışı ücret dengesi dikkate alınarak yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılmaktadır.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “Yan Haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Çalışanlarımızın beklentileri, ihtiyaçları doğrultusunda; iş büyüklüğü, rol ve şirket bazında değişen içeriklerde Yan Haklar uygulamalarımız bulunmaktadır.

İK Veri Analitiği ve Dijitalleşme

Tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde veriye dayalı karar verme kültürü yaratma amacı ile sistem ve süreçler düzenli olarak gözden geçirilerek, tüm İnsan Kaynakları ekiplerinin becerileri bu yönde geliştirilmekte ve Topluluk genelinde bu kültürün oluşması için çalışılmaktadır.

Teknoloji ve İleri Veri Analitiği stratejisi doğrultusunda; 2018 yılında İnsan Kaynakları süreçlerinin dijitalizasyonu ve İK Analitiği uygulamalarının hayata geçirilmesi amacı ile “HR-Next” projesi başlatılmıştır.

Proje kapsamında ilk adımda, Topluluk şirketlerindeki tüm çalışanlara ait İK verilerinin temizlenip, zenginleştirilerek ortak bir veri tabanına aktarılması ve bu veri kullanılarak İK Analitiği uygulamaları ile değer üretilmesi amaçlanan İKolay Veri Tabanı ve Analiz Sistemi hayata geçirilmiştir.

Teknosa’da İnsan Kaynaklarını dijitalleştirmek amacıyla canlıya alınan projelerimiz; JetBaşvuru, Digital Başvuru Formu, Chatbot uygulamaları olup henüz çalışmaları devam eden ve tüm İnsan Kaynaklarının tüm işe alım ve oryantasyon sürecini de kapsayacak olan ve aynı zamanda tüm yasal raporlamalarımızı üstelenecek olan RPA ve AI teknoloji desteği ile çalışmaları süren robotics projemiz de hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Çalışma İlişkileri Yönetimi ve Mevzuata Uyum
Çalışma ilişkileri konuları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmekte ve ilgili mevzuat düzenli olarak takip edilmekte, tüm fırsat ve teşviklerden yararlanılmakta ve bu konudaki gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Adil bir çalışma ortamının oluşturulması doğrultusunda ise çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmaması amaçlanmaktadır. Çalışanların iş ve özel yaşamı arasındaki dengeyi gözeten bir iş ortamı sağlanmaktadır.

Kadınların, gençlerin ve engellilerin iş hayatına etkin biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla teşvik edici uygulamalar hayata geçirilerek fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

Çalışanların fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkilenebileceği durumlara karşı, İş Sağlığı ve Güvenliği politikası çerçevesinde gerekli önlemler alınmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemekteyiz.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yerine getirilerek performansın sürekli iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. İşyerlerimizde gerçekleştirilen tüm faaliyetler için olası riskler önceden analiz edilerek, bu riskleri önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar sergilenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kültürü yaşamın bir parçası olarak görülmektedir.

İşveren Markası

Teknosa olarak işveren markamızı en iyi şekilde temsil etmekten ve geliştirmekten sorumluyuz. İnsan Kaynakları tarafından yönetilmekte olunan Teknosa Kariyer sayfalarımıza; Linkedin’den, Facebook’tan ve Instagram’dan takip edebilirsiniz. Kariyer sayfalarımızı doğru yetenekleri şirketimize çekmek amacıyla etkin şekilde yönetmekteyiz. Kariyer sayfalarımızda; en iyi uygulamalarımıza, açık pozisyonlarımıza / ilanlarımıza ve şirket içi haberlerimize yer verilmektedir.