Çevre

Teknosa, çevresel sürdürülebilirlik amacıyla doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, enerji verimliliği, atık yönetimi ve atık geri dönüşümü konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Sektöründe öncü olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle elektronik atık, atık pil ve geri dönüştürülebilir ambalaj toplama faaliyetlerini sürdüren Teknosa, elektronik atıklar, ambalaj atıkları ve diğer atık türleri için yerel yönetimler ve yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışmaktadır.

Teknosa, Türkiye genelindeki mağazalarında ve merkez ofisinde gerçekleştirdiği çevre dostu ve tasarruflu cihaz dönüşümü çalışmasıyla da önemli miktarda enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Çalışanlarının da çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sahibi olmasını amaçlayan Teknosa, çalışanların katılımıyla kurulan Teknosa Gönüllüleri, gönüllü gruplar ile çevre ve doğal hayatı koruma konularında çalışmalar yapmaktadır.