Teknosa Akademi

Teknosa Akademi, Teknosa’ya standartlar ve hedeflerle yönetim kültürünü getirmek ve Teknosa’nın dünya standartlarında organize perakende zinciri yapısına sahip olması için geliştirilen özel bir projenin sonucunda 2005 yılında kurulmuştur. Bu tarihten günümüze Teknosa Akademi elektronik perakendeciliğin ilk akademisi olma özelliğini sürdürmektedir.

Teknosa Akademi ile Teknosa’nın kariyer gelişimi çerçevesinde eğitim-gelişim ihtiyaçları belirlenmekte, bu ihtiyaçlara cevap verecek eğitim-gelişim programları içerikleri ve uygulama şekilleri oluşturulmaktadır. Amaç çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını doğru tespit ederek kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini sağlamak, bu sayede Teknosa standartlarına uygun çalışan yetiştirerek perakende sektörüne, alanında yetkin, hizmet anlayışı gelişmiş, başarılı çalışanlar kazandırmaktır.

image

“Eğitim ve Gelişimin Sürekliliği” ve “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ilkelerimiz doğrultusunda “www.teknosaakademi.com” eğitim-gelişim portalimiz ile çalışanlarımız zaman ve mekandan bağımsız olarak güncel ve doğru bilgiye ulaşabilmektedir. Sınıf içi, işbaşı eğitimleri gibi yüz yüze yapılan eğitimlerin yanı sıra Teknosa Akademi portalinde çeşitli dijital kaynaklar ile de çalışanlarımızın gelişimlerine destek sağlamaktayız.

Teknosa Akademi portalinde; e-eğitimler, videolar, blog yazıları, dijital okuma materyalleri gibi birbirinden farklı zengin kaynaklar tüm çalışanların erişimine sunulmaktadır.

Teknosa Akademi portalinde; e-eğitimler, videolar, blog yazıları, dijital okuma materyalleri gibi birbirinden farklı zengin kaynaklar tüm çalışanların erişimine sunulmaktadır.

Teknosa Akademi’de her çalışanın eşit şartlarda eğitim alma hakkına sahip olması ve hızla gelişen teknoloji ile birlikte öğrenmenin sürekliliğinin sağlanması adına yapılan çalışmalar aşağıdaki programlar ve işbirlikleri çerçevesinde yürütülmektedir:

Aday Eğitim Programı’nda mağazada işe yeni başlayan çalışanlarımızın satış süreçlerine başladıktan sonra Teknosa Akademi platformlarında yer alan e-eğitimler, videolar, okuma materyalleri ve mağaza yöneticilerinin vereceği işbaşı eğitimleri ile desteklenen karma bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Bu karma eğitim modelinde Teknosa mağazalarında işe yeni başlayan çalışanlarımızın, kendi görev ve sorumluluklarını, mağaza iş süreçlerini ve satış mesleğini en iyi şekilde yöneticisinin rehberliğinde öğrenmesi amaçlanmıştır. Bu program ayrıca mağaza yöneticisinin, çalışanının işe başladığı andan başlayarak performansını geliştirmek konusunda daha fazla sorumluluk almasını sağlamaktadır.

Müşteri deneyiminin ve memnuniyetinin ön planda tutulduğu satış yaklaşımının benimsenmesini sağlayan bilgi, beceri, tutum ve bakış açısını kazandırmayı sağlamaktadır. Ayrıca bu program; yönetici ve işe yeni başlayan çalışan arasında yapılandırılmış bir ilişkinin geliştirilmesiyle yönetici-çalışan arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının kurulmasını da desteklemektedir.

Mağazada işe yeni başlayan çalışanlarımıza rehber ve eğitmen olarak mağaza yöneticilerinin uyguladığı programlara yönelik “Eğitmen Kılavuzları” Teknosa Akademi “e-oryantasyon” bölümünde yeni çalışanlarımıza sunulmaktadır. Böylece mağaza yöneticileri, bu eğitim programı sırasında gerekli yol haritalarını edinmekte ve Teknosa mesleki gelişim kaynaklarıyla kendisine bağlı yeni çalışmaya başlayan çalışanımızı doğrudan tanıma fırsatı yakalamaktadır.

Canlı yayın bağlantısı aracılığıyla Teknosa Akademi merkezinden, mağazalarımıza ulaşarak; işbaşı eğitimi alan çalışanlarımız için belli periyodlarda mesleki eğitimlerine dair hap bilgilerin bulunduğu çeşitli eğitimler düzenlemekteyiz. Bu eğitimlerin ardından takip çalışmaları ve geri bildirim oturumları da düzenlenmektedir. Bu çalışmalar Eğitim ve Gelişim Yöneticilerimizin mağaza ziyaretleriyle de desteklenmektedir.

Aday Eğitim Programı’nda mağazada işe yeni başlayan çalışanlarımızın satış süreçlerine başladıktan sonra Teknosa Akademi platformlarında yer alan e-eğitimler, videolar, okuma materyalleri ve mağaza yöneticilerinin vereceği işbaşı eğitimleri ile desteklenen karma bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Bu karma eğitim modelinde Teknosa mağazalarında işe yeni başlayan çalışanlarımızın, kendi görev ve sorumluluklarını, mağaza iş süreçlerini ve satış mesleğini en iyi şekilde yöneticisinin rehberliğinde öğrenmesi amaçlanmıştır. Bu program ayrıca mağaza yöneticisinin, çalışanının işe başladığı andan başlayarak performansını geliştirmek konusunda daha fazla sorumluluk almasını sağlamaktadır.

Müşteri deneyiminin ve memnuniyetinin ön planda tutulduğu satış yaklaşımının benimsenmesini sağlayan bilgi, beceri, tutum ve bakış açısını kazandırmayı sağlamaktadır. Ayrıca bu program; yönetici ve işe yeni başlayan çalışan arasında yapılandırılmış bir ilişkinin geliştirilmesiyle yönetici-çalışan arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının kurulmasını da desteklemektedir.

Aday Eğitim Programı’nda mağazada işe yeni başlayan çalışanlarımızın satış süreçlerine başladıktan sonra Teknosa Akademi platformlarında yer alan e-eğitimler, videolar, okuma materyalleri ve mağaza yöneticilerinin vereceği işbaşı eğitimleri ile desteklenen karma bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Bu karma eğitim modelinde Teknosa mağazalarında işe yeni başlayan çalışanlarımızın, kendi görev ve sorumluluklarını, mağaza iş süreçlerini ve satış mesleğini en iyi şekilde yöneticisinin rehberliğinde öğrenmesi amaçlanmıştır. Bu program ayrıca mağaza yöneticisinin, çalışanının işe başladığı andan başlayarak performansını geliştirmek konusunda daha fazla sorumluluk almasını sağlamaktadır.

Müşteri deneyiminin ve memnuniyetinin ön planda tutulduğu satış yaklaşımının benimsenmesini sağlayan bilgi, beceri, tutum ve bakış açısını kazandırmayı sağlamaktadır. Ayrıca bu program; yönetici ve işe yeni başlayan çalışan arasında yapılandırılmış bir ilişkinin geliştirilmesiyle yönetici-çalışan arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının kurulmasını da desteklemektedir.

Mağazada işe yeni başlayan çalışanlarımıza rehber ve eğitmen olarak mağaza yöneticilerinin uyguladığı programlara yönelik “Eğitmen Kılavuzları” Teknosa Akademi “e-oryantasyon” bölümünde yeni çalışanlarımıza sunulmaktadır. Böylece mağaza yöneticileri, bu eğitim programı sırasında gerekli yol haritalarını edinmekte ve Teknosa mesleki gelişim kaynaklarıyla kendisine bağlı yeni çalışmaya başlayan çalışanımızı doğrudan tanıma fırsatı yakalamaktadır.

Canlı yayın bağlantısı aracılığıyla Teknosa Akademi merkezinden, mağazalarımıza ulaşarak; işbaşı eğitimi alan çalışanlarımız için belli periyodlarda mesleki eğitimlerine dair hap bilgilerin bulunduğu çeşitli eğitimler düzenlemekteyiz. Bu eğitimlerin ardından takip çalışmaları ve geri bildirim oturumları da düzenlenmektedir. Bu çalışmalar Eğitim ve Gelişim Yöneticilerimizin mağaza ziyaretleriyle de desteklenmektedir.

Aday Eğitim Programı’nda mağazada işe yeni başlayan çalışanlarımızın satış süreçlerine başladıktan sonra Teknosa Akademi platformlarında yer alan e-eğitimler, videolar, okuma materyalleri ve mağaza yöneticilerinin vereceği işbaşı eğitimleri ile desteklenen karma bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Bu karma eğitim modelinde Teknosa mağazalarında işe yeni başlayan çalışanlarımızın, kendi görev ve sorumluluklarını, mağaza iş süreçlerini ve satış mesleğini en iyi şekilde yöneticisinin rehberliğinde öğrenmesi amaçlanmıştır. Bu program ayrıca mağaza yöneticisinin, çalışanının işe başladığı andan başlayarak performansını geliştirmek konusunda daha fazla sorumluluk almasını sağlamaktadır.

Müşteri deneyiminin ve memnuniyetinin ön planda tutulduğu satış yaklaşımının benimsenmesini sağlayan bilgi, beceri, tutum ve bakış açısını kazandırmayı sağlamaktadır. Ayrıca bu program; yönetici ve işe yeni başlayan çalışan arasında yapılandırılmış bir ilişkinin geliştirilmesiyle yönetici-çalışan arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının kurulmasını da desteklemektedir.